Polityka prywatności

 

Polityka prywatności

1. Przepisy ogólne:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Emalia Mart Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 32-400 Myślenice;Jawornik 663; NIP 6812062299; Regon 363635102; Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS 0000599663 (zwanej dalej Emalia Mart)

 2. Nie sprzedajemy i nie użyczamy osobom trzecim zgromadzonych danych osobowych naszych klientów. Jedynie czynimy to na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu prawnego. Zebrane dane przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 3. Przez bezustannie trwający okres prac nad naszym serwisem staramy się, aby bezpieczeństwo było priorytetem. Dlatego udostępniamy jedynie pewne rozwiązania. Dbamy o administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chronić dane osobowe, znajdujące się w naszym posiadaniu, przed nieautoryzowanym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem.

 4. Dane osobowe przez nas przechowywane są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwaną dalej „RODO”.

 5. Dane osobowe są udostępniane jedynie podmiotom w celu świadczenia naszych usług. Szczegółowe informacje na temat kategorii podmiotów, którym dane są udostępniane znajdują się w opisie każdego z procesów

2. Podstawy przetwarzania danych osobowych:

 1. Twoje dane osobowe:

  1. przetwarzamy na podstawie zawartej z Tobą umowy,

  2. przetwarzamy w celu realizacji złożonego zamówienia

  3. przetwarzamy na podstawie Twojej zgody,

  4. przetwarzamy, jeżeli jako Administrator będziemy posiadać prawnie uzasadniony interes (np. w celu dochodzenia roszczeń),

  5. przetwarzamy, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

3. Dane gromadzone w naszej bazie danych służą tylko i wyłącznie do celów w jakich zostały zebrane, w szczególności są przetwarzane przez Administratora:

 1. w celu udostępnienia funkcjonalności konta,

 2. w celu realizacji zamówienia,

 3. w celu rozpatrzenia reklamacji,

4. Prawa podmiotu danych.

 1. Przysługują ci następujące prawa:

  1. prawo dostępu do danych:Masz prawo do otrzymania informacji o zakresie posiadanych przez nas danych osobowych.

  2. prawo do przenoszenia danych:Jeżeli przetwarzamy twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody lub zawartej z Tobą umowy masz prawo do otrzymania od nas kopii swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Dane, których możesz od nas żądać to dane, które nam przekazałeś.

  3. prawo do poprawiania danych: Jeżeli mamy nieaktualne Twoje dane, niekompletne lub niepoprawne masz prawo żądać od nas poprawienia swoich danych lub możesz edytować swoje dane logując się na swoje konto.

  4. prawo do usunięcia danych: Masz prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych. Administrator może jednak odmówić realizacji Twojego prawa w takich przypadkach jak:

   • złożone, a niezrealizowane zamówienie

   • zaległość w płatnościach

   • toczący się spór sądowy

   • zrealizowałeś u nas zakupy, a przepisy prawa nakładają na nas obowiązek przetwarzania danych osobowych w celach księgowych

  5. prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora: Masz prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu Emalia Mart. Administrator wówczas zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Twój interes lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych.

  6. prawo do niewyrażenia zgody na marketing: Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingowych.

  7. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z którego możesz skorzystać, jeżeli:

   • nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Emalia Mart, wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes,

   • jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy Administrator musi ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności,

   • jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych,

   • jeśli Administrator nie potrzebuje już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

  8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.

5. Zasady realizacji przysługujących ci praw.

 1. Jeżeli chcesz skorzystać z przysługujących ci praw napisz do nas na adres: biuro@kubkiemaliowane.pl lub skontaktuj z nami pod numerem tel. +48668930247

 2. Administrator danych osobowych, dbając o zapewnienie jak najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa przetwarzanych Twoich danych osobowych, powołał Inspektora ochrony danych (IOD), z którym możesz się skontaktować pod adresem: biuro@kubkiemaliowane.pl

   

6. Jak wykorzystujemy Twoje dane podczas zakupów online?

 1. Informujemy Cię, że będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom zewnętrznym, ale wyłącznie w celu realizacji i obsługi procesu zakupów online (podmioty świadczące usługi kurierskie, dostawcy, podmioty świadczące usługi prawne, podmioty świadczące usługi z zakresu IT).

 2. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu realizacji zamówienia w porozumieniu z innymi podmiotami, które tak jak my są zobligowane do ochrony Twoich danych osobowych.

7. Twoje konto w kubkiemaliowane.pl

 1. W celu prowadzenia Twojego konta w naszym portalu internetowym będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

  1. adres mail,

  2. imię i nazwisko,

  3. adres,

  4. numer telefonu,

  5. adres IP

 2. Dane, o których mowa wyżej będą przetwarzane na podstawie zgody, której udzieliłeś przy zakładaniu konta.

 3. Informujemy Cię, iż w każdym czasie możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Wycofanie zgody równoznaczne jest z usunięciem konta z naszego sklepu internetowego.

 4. Informujemy również, że Twoje dane osobowe będą przetrzymywane tak długo jak będziesz aktywnym klientem naszego sklepu. Usuniemy Twoje konto jeżeli nie korzystałeś z konta dłużej niż przez okres 06 (sześć) lat od dnia, w którym dokonałeś ostatniego zakupu lub cofniesz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Powyższe nie będzie możliwe jeżeli, będziemy mieli prawnie usprawiedliwiony cel ich przetwarzania.

 5. Usuniecie Twoich danych osobowych nastąpi po usunięciu konta użytkownika.

 6. Masz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8.. Dlaczego będziemy się z Tobą kontaktować?

 1. Nasi upoważnieni pracownicy będą mogli używać Twoich danych osobowych w następującym celu:

  1. odpowiedzi na Twoje pytania,

  2. przedstawienia oferty,

  3. obsługi procesu reklamacji,

  4. zgłoszeń gwarancyjnych dotyczących produktów,

  5. odpowiedzi na pytania techniczne,

  6. bieżącej obsługi zamówienia.

 2. W celach, o których mowa wyżej będziemy przetwarzać tylko dane, które nam przekażesz, m.in.:

  1. adres mail,

  2. imię i nazwisko,

  3. adres,

  4. numer telefonu,

  5. adres dostawy,

  6. ustawienia konta, historię zakupów,

  7. informację na temat dostawy,

  8. historię płatności,

  9. całą korespondencję na dany temat.

 3. Twoje dane osobowe będą przekazywane jedynie podmiotom które współpracują z nami w celu realizacji, celów o których mowa wyżej.

 4. Wiadomości e-mail, rozmowy telefoniczne i korespondencję będziemy przechowywać przez okres 06 lat licząc od dnia, w którym otrzymano powyższe dane.

 5. W każdym czasie masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, o których mowa wyżej, chyba że będziemy mieli prawnie usprawiedliwiony cel ich przetwarzania.

9. Inne przypadki wykorzystywania danych osobowych:

 1. Pamiętaj, że:

  1. Twoje dane osobowe będą udostępnione sądom oraz innym organom administracji publicznej na każde ich żądanie.

  2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przestrzegania zasad prowadzenia księgowości.

 2. W celach, o których mowa wyżej będziemy przetwarzać następujące dane:

  1. numer klienta,

  2. numer zamówienia,

  3. nr Faktury Vat,

  4. imię i nazwisko,

  5. adres pocztowy,

  6. kwota transakcji,

  7. data transakcji.

 3. Twoje dane osobowe będą również przekazywane podmiotom które współpracującym z nami w celu realizacji m.in. firmom IT, które udostępniają rozwiązania do prowadzenia księgowości.

 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak stanowi prawo powszechnie obowiązujące.

10. Polityka cookies

 1. Nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na Twoim urządzeniu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.kubkiemaliowane.pl z siedzibą pod adresem Jawornik 663; 32-400 Myślenice

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  1. niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,

  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,

  3. wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,

  4. funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp,

  5. reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 11. Ciasteczka przechowywane są tylko do końca sesji klienta. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl